Αναπροσαρμογή ΟΤΣ
Επεξήγηση Εφαρμογής & Παραδείγματα

H Αναπροσαρμογή ΟΤΣ είναι μηχανισμός αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας και αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας από την χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο τρόπος εφαρμογής της Αναπροσαρμογής ΟΤΣ αποτυπώνεται στους ΓΟΣΠ, στους Ειδικούς Όρους των προϊόντων και αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ZeniΘ, όπου υπάρχουν και
παραδείγματα. Στον τύπο υπολογισμού για την Αναπροσαρμογή ΟΤΣ, όλες οι μεταβλητές είναι δημοσιευμένες και ευχερώς επαληθεύσιμες από τους πελάτες.

Q1: Γιατί υπάρχει η χρέωση Αναπροσαρμογή ΟΤΣ στο λογαριασμό μου;

Η ενεργοποίηση της Αναπροσαρμογής ΟΤΣ γίνεται γιατί το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την χονδρική αλλάζει μήνα με το μήνα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η ZeniΘ να χρειάζεται να αναπροσαρμόζει την Χρέωση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (ανταγωνιστική χρέωση) των πελατών.

Το μέγεθος που αντικατοπτρίζει κατά κύριο λόγο το Κόστος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι η Οριακή Τιμή Συστήματος – ΟΤΣ. Η ΟΤΣ αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αυτού, άλλα όχι και το μόνο

Η ΟΤΣ (Οριακή Τιμή Συστήματος) είναι η χονδρική τιμή που αγοράζουν οι πάροχοι την ηλεκτρική ενέργεια πριν αυτοί την πουλήσουν στους καταναλωτές. Η Οριακή Τιμή Συστήματος είναι η ίδια για όλους τους παρόχους. Αυτή η τιμή δεν είναι σταθερή. Μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Άρα, η τιμή αυτή δημιουργεί ένα μη σταθερό κόστος για τους παρόχους.

Η ΟΤΣ δημοσιεύεται καθημερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Για παράδειγμα η ΟΤΣ στις 28/2/2022 ήταν 255,41 ευρώ

Η Αναπροσαρμογή ΟΤΣ αφορά μόνο τις ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας. Δεν αφορά τις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Η Αναπροσαρμογή ΟΤΣ μπορεί να είναι χρέωση ή πίστωση στον λογαριασμό σας (έναντι και εκκαθαριστικό).

Αναπροσαρμογή ΟΤΣ στην ελληνική αγορά

Η Αναπροσαρμογή ΟΤΣ εφαρμόζεται από όλους τους παρόχους και από τον Αύγουστο 2021, εφαρμόζεται πλέον και από τη ΔΕΗ.

Ειδικότερα, η Αναπροσαρμογή ΟΤΣ της ΔΕΗ θα τεθεί σε εφαρμογή από 05/08/2021 και είναι πανομοιότυπη με τους μηχανισμούς αναπροσαρμογής όλων των άλλων παρόχων.

Αναπροσαρμογή ΟΤΣ ZeniΘ

Τους πρώτους 6 μήνες από την εκπροσώπηση δεν υπάρχει κάποια χρέωση/πίστωση. Δεν εφαρμόζεται η Αναπροσαρμογή ΟΤΣ.
Η Αναπροσαρμογή ΟΤΣ γίνεται από τη ZeniΘ, σύμφωνα με τους κανόνες και τις σχετικές Αποφάσεις της ΡΑΕ.

Τεχνικές λεπτομέρειες για τον υπολογισμό της ρήτρας ΟΤΣ

Οι Χρεώσεις/Πιστώσεις της Αναπροσαρμογής ΟΤΣ θα υπολογίζονται ειδικότερα ως εξής:
• Αν το Άθροισμα (Ι) της μέσης ΟΤΣ κατά την Περίοδο Κατανάλωσης του λογαριασμού του πελάτη, προσαυξημένης με τον συντελεστή προσαύξησης α, και (ΙΙ) της τιμής του β σε €/MWh (εφεξής το Άθροισμα =α ∗ ΤΣ + β) κυμαίνεται εντός των Ορίων, δεν θα πραγματοποιείται αύξηση ή μείωση των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων Προμήθειας.
• Αν το Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης είναι μικρότερο του Κάτω Ορίου, οι Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά του Κάτω Ορίου με το Άθροισμα.
• Αν το Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης είναι μεγαλύτερο του Πάνω Ορίου, οι Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Αθροίσματος με το Πάνω Όριο.

Οι εκάστοτε συντελεστές α και β, καθώς και τα ως Πάνω και Κάτω Όρια του Αθροίσματος δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ZeniΘ και μπορεί να αλλάζουν κάθε μήνα.

Για τον Αύγουστο 2021, οι συντελεστές α και β ορίζονται ως εξής: α = 1,19, β = 16,5 €/MWh και τα Όρια: Κάτω=40 €/MWh και Πάνω=50 €/MWh.

Παραδείγματα:
Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *