Σας ενημερώνουμε ότι με την έκδοση της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 (ΦΕΚ Β/3/03.01.2023) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55413/1079/18.05.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β/3358/19.05.2023), (εφεξής «ΚΥΑ»), για τη χορήγηση πρόσθετης επιδότησης από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ), έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την χορήγηση των πρόσθετων επιδοτήσεων.

Η εν λόγω επιδότηση χορηγείται επιπρόσθετα της Κρατικής Επιδότησης Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, για περίοδο κατανάλωσης από την 1η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 30η Νοεμβρίου 2022 σε όλους τους δικαιούχους όπως αναγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 (ΦΕΚ Β/3/03.01.2023) και από την 1η Δεκεμβρίου 2022 έως και 31η Ιανουαρίου 2023 σε όλους τους δικαιούχους όπως αναγράφονται παρακάτω και από την 1η Φεβρουάριου 2023 έως την 30η Ιουνίου 2023 σε αγροτικές παροχές ανεξαρτήτως ορίου ισχύος και επιπέδου τάσης, σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55413/1079/18.05.2023 (ΦΕΚ Β/3358/19.05.2023)

Σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, δικαιούχοι της πρόσθετης επιδότησης είναι οι εξής:

  • Μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξαρτήτου Κωδικό Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), των οποίων η συμφωνημένη ισχύ της παροχής είναι ίση ή μικρότερη των 35 kVA
  • Αρτοποιεία με κύριο ΚΑΔ 10.71, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης
  • Επαγγελματικές παροχές Αγροτικής Χρήσης, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παροχή να ήταν συμβεβλημένη σε κυμαινόμενο τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Να σημειώσουμε ότι ενδέχεται ένας δικαιούχος/ επιχείρηση να διαθέτει παροχές που ανήκουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες.

Η ZeniΘ έχει ήδη χορηγήσει την πρόσθετη Κρατική Επιδότηση για την περίοδο Απριλίου 2022 έως και Δεκεμβρίου 2022. Πλέον με την έκδοση της ως άνω ΚΥΑ, η ZeniΘ θα αποδώσει και τις αναδρομικές πρόσθετες επιδοτήσεις του Φεβρουαρίου 2022 και Μαρτίου 2022 μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών εκ μέρους των δικαιούχων. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ, απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης (ΥΔ).

Παρακαλούμε για την ολοκλήρωση των εργασιών σας και την αποστολή της ΥΔ έως και τις 15.09.2023. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στη χρέωση του συνόλου της επιπρόσθετης Κρατικής επιδότησης της οποίας έχετε επωφεληθεί και στη σχετική διεκδίκησή του με κάθε νόμιμο μέσο.

Για την περίοδο κατανάλωσης Ιανουαρίου 2023 έως και Ιουνίου 2023, διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε να λάβετε την πρόσθετη Κρατική Επιδότηση ενημερώνοντας την Εταιρεία μας σχετικά, ώστε να επαναληφθεί η διαδικασία της υποβολής συμπληρωματικής ΥΔ. Να σημειώσουμε ότι οι υπολογισμοί δύναται να ολοκληρωθούν όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *