Οι τιμές του ρεύματος αλλάζουν κάθε μήνα. Στα  αρχεία pdf υπάρχουν συγκεντρωτικά οι τιμές παρόχων ρεύματος για κάθε πρόγραμμα.