Αρχεία pdf

Τιμές ρεύματος Οικιακά 

 Φεβρουάριος 2024

Μάρτιος 2024

Απρίλιος 2024

Οι τιμές του ρεύματος αλλάζουν κάθε μήνα. Στα  αρχεία pdf υπάρχουν συγκεντρωτικά οι τιμές παρόχων ρεύματος για κάθε πρόγραμμα.

Τιμές ρεύματος Επαγγελματικά ≤25kVA (Γ21-Γ23)

 Φεβρουάριος 2024

Μάρτιος 2024

Απρίλιος 2024

Τιμές ρεύματος Επαγγελματικά ≥35kVA (Γ22 -Γ23)

 Φεβρουάριος 2024

Μάρτιος 2024

Απρίλιος 2024