Αρχεία pdf

Οι τιμές του ρεύματος αλλάζουν κάθε μήνα. Στα  αρχεία pdf υπάρχουν συγκεντρωτικά οι τιμές παρόχων ρεύματος για κάθε πρόγραμμα.

Τιμές ρεύματος Επαγγελματικά ≤25kVA (Γ21-Γ23)

 Φεβρουάριος 2024

Μάρτιος 2024

Απρίλιος 2024

Ιούνιος 2024

Τιμές ρεύματος Επαγγελματικά ≥35kVA (Γ22 -Γ23)

 Φεβρουάριος 2024

Μάρτιος 2024

Απρίλιος 2024

Ιούνιος 2024