Για το Σπίτι

  • Κεντρική Θέρμανση:GAS CENTRAL EASY

Το προϊόν GAS CENTRAL EASY, απευθύνεται στους καταναλωτές φυσικού αερίου που κάνουν χρήση μέσω κεντρικής θέρμανσης, προσφέρει όλα τα οφέλη της κεντρικής θέρμανσης και επιπλέον εξασφαλίζει:
✓ μοναδικές εκπτώσεις στην κατανάλωση για νέες αιτήσεις
✓ μηδενικό πάγιο στην χρέωση προμήθειας
✓ μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας Φυσικού Αερίου:
Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου:

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)  Μηνιαίο Πάγιο (€) 

Με έκπτωση DUAL + Ειδική προσφορά

   -30%

Με ειδική προσφορά 

-25%

Αρχική Τιμή 
0,02999 0,03213 0

Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ κερδίζετε:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
❖ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
• Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
• Στο φυσικό αέριο:
o Ειδική προσφορά -25% έκπτωση για νέες αιτήσεις και
o Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -5%, με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου, συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ
• Στο κοινόχρηστο ρεύμα επιλέγοντας το POWER BUSINESS 1 απολαμβάνετε:
o Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -10% και
o Έκπτωση Συνέπειας -20% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος
• Επιπλέον, τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που θα επιλέξουν ρεύμα από τη ZeniΘ με το POWER HOME MAX, θα απολαμβάνουν:
o -5% έκπτωση στη Χρέωση Ενέργειας και
o επιπλέον -20% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος
• Οι εκπτώσεις ZeniΘ DUAL ENERGY ισχύουν εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) είναι ενεργές, ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο
• Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
❖ Διάρκεια Σύμβασης φυσικού αερίου: 24 μήνες
❖ Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά όπως ορίζεται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, για τα τιμολόγια Τ3 βάσει κατηγορίας μετρητή
❖ Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί αναπροσαρμογή TTF. Ο ακριβής
προσδιορισμός αυτής επεξηγείται στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας 
❖ Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών η παροχή θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης ως ακολούθως: 100€ εάν η λύση πραγματοποιηθεί μεταξύ του 1ου και 12ου μήνα από την έναρξη της σύμβασης και 50€ εάν γίνει μεταξύ του 13ου και 23ου μήνα από την έναρξη της σύμβασης, ενώ δε χρεώνεται Τέλος Πρόωρης Λύσης εάν γίνει τον 24ο μήνα της σύμβασης
❖ Η ZeniΘ δύναται να τροποποιεί την ισχύουσα τιμολογιακη πολιτική χωρίς προηγούμενη εδοποίηση. 
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.