Το προϊόν GAS HOME FIX, απευθύνεται στους καταναλωτές φυσικού αερίου με αυτόνομη θέρμανση, που επιθυμούν σταθερή χρέωση στην κατανάλωση και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • σταθερή ανταγωνιστική Χρέωση Ενέργειας κάθε μήνα χωρίς αναπροσαρμογή
  • εκπτώσεις στην κατανάλωση
  • μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

             

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου:

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)  Μηνιαίο Πάγιο (€) 

Με έκπτωση DUAL + Ειδική προσφορά

   -30%

Με ειδική προσφορά 

-25%

Αρχική Τιμή 
0,081090,08688 0,115845

Ενημερωθείτε για τις λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού εδώ

Υπολογίστε την κατανάλωση σας και δείτε πως μπορείτε να μετατρέψετε τα m3 σε kWh εδώ

Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ κερδίζετε:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:❖ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
• Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
• Στο φυσικό αέριο:
o Ειδική προσφορά -25% έκπτωση για νέες αιτήσεις και
o Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -5%, με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου, συνδυάζοντας φυσικό
αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ
• Στο ρεύμα επιλέγοντας το POWER HOME MAX απολαμβάνετε:
o Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -10% και
o Έκπτωση Συνέπειας -20% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος
Οι εκπτώσεις ZeniΘ DUAL ENERGY ισχύουν εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) είναι ενεργές, ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο
❖ Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες
❖ Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά 100€
❖ Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών η παροχή θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης
Σύμβασης ως ακολούθως: 80€ εάν η λύση πραγματοποιηθεί μεταξύ του 1ου και 11ου μήνα από την έναρξη της σύμβασης, ενώ δεν
χρεώνεται εάν γίνει τον τελευταίο μήνα της σύμβασης
❖ Η ZeniΘ δύναται να τροποποιεί την ισχύουσα τιμολογιακη πολιτική χωρίς προηγούμενη εδοποίηση. Για διάρκεια ισχύος προσφορών και
τρέχουσες χρεώσεις/ προσφορές μπορείτε να συμβουλεύεστε τον επίσημο ιστότοπο www.zenith.gr
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.