Το προϊόν φυσικού αερίου GAS BUSINESS FIX 2, απευθύνεται σε όλες τις μεσαίες επιχειρήσεις με ενδεικτική ετήσια κατανάλωση από 30MWh έως 1GWh και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

 • σταθερή τιμή στην κατανάλωση για 2 χρόνια
 • εκπτώσεις στην κατανάλωση
 • μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου:

 

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)  Μηνιαίο Πάγιο (€) 

DUAL ENERGY + Ειδική προσφορά

(-30%)

Με ειδική προσφορά 

(-25%)

Αρχική Τιμή
0,02140,02290,0305

Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα κερδίζετε:

Ενημερωθείτε για τις λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού εδώ

Υπολογίστε την κατανάλωση σας και δείτε πως μπορείτε να μετατρέψετε τα m3 σε kWh εδώ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
 • ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

  • Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
  • Στο φυσικό αέριο:
   • Ειδική προσφορά -25% έκπτωση για νέες αιτήσεις έως 31/10/2020
   • Έκπτωση DUAL ENERGY -5%, με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου, συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα
  • Στο ρεύμα επιλέγοντας το POWER BUSINESS 2 απολαμβάνετε:
   • Έκπτωση DUAL ENERGY -10% και
   • Έκπτωση Συνέπειας -20% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος
  • Οι εκπτώσεις DUAL ENERGY ισχύουν εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) είναι ενεργές, ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο
  • Όλες οι εκπτώσεις αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
 • Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.