Με το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME STAR, που απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας απολαμβάνετε έκπτωση έως και -45%. Πιο συγκεκριμένα, σας προσφέρει:

 • έκπτωση συνέπειας -35% για την εμπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμών
 • επιπλέον έκπτωση -10% για συνδυασμό με φυσικό αέριο
 • μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

Promo 50€: Δώρο 50€ επιστροφή στον 1Ο λογαριασμό για νέα συμβόλαια έως 28/02/2022

Online Προσφορά Δωρεάν Ρεύμα για ένα μήνα*: Απόκτησέ την τώρα, κάνοντας το συμβόλαιό σου ηλεκτρονικά εδώ.

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

Τύπος ΚατανάλωσηςΧρέωση Ενέργειας (€/kWh)Μηνιαίο Πάγιο (€)
Με εκπτώσεις:
DUAL + Συνέπειας
(-45%)
Με έκπτωση
DUAL ENERGY
(-10%)
Αρχική Τιμή
Ημέρας0,054130,088580,098425,5
Νύχτας0,039490,064620,07180

Συνδυάζοντας ρεύμα με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ κερδίζετε:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ:

Προσφορά: «Δωρεάν Ρεύμα για 1 μήνα»:

 • ισχύει για αιτήσεις για νέο συμβόλαιο που θα γίνουν μέσω του econtract έως 28/02/2022
 • αφορά στις ανταγωνιστικές χρεώσεις
 • παρέχει δωρεάν το Μηνιαίο Πάγιο τον 12ο μήνα του συμβολαίου
 • παρέχει δωρεάν κατανάλωση τον 12ο μήνα του συμβολαίου, με ανώτατο όριο τις 250 kWh. Σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω ορίου, η υπερβάλλουσα κατανάλωση θα χρεωθεί με τις χρεώσεις που  περιγράφονται παραπάνω στον πίνακα

Οι εκπτώσεις ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

 • Έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης»:
  • Έκπτωση 35% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
  • Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών,
  • Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό
 • Έκπτωση DUAL ENERGY, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ:
  • έκπτωση 10% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας, για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
  • Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
  • ​Η έκπτωση DUAL ENERGY 10% στο ρεύμα αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου.
  • Επιπλέον έκπτωση Συνέπειας στο φυσικό αέριο επιλέγοντας το GAS HOME STAR -45% στη Χρέωση Ενέργειας για νέα συμβόλαια
 • Ειδική έκπτωση για κατοικίες που δεν κάνουν χρήση φυσικού αερίου:
  • έκπτωση 5% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
  • Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
  • Η προσφορά ισχύει για νέες συνδέσεις και αιτήσεις έως 28/02/2022
 • Οι ανωτέρω εκπτώσεις ισχύουν για οικιακή κατανάλωση με όριο κατανάλωσης τις 5.500 kWh ετησίως. Σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω ορίου, δεν θα αποδίδοντα εκπτώσεις στην υπερβάλλουσα κατανάλωση.
 • Ο υπολογισμός της Χρέωσης Ενέργειας με εκπτώσεις γίνεται με την εφαρμογή των ποσοστών έκπτωσης, οι οποίες αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
 • Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες
 • Το προϊόν είναι διαθέσιμο σε δικαιούχους ΚΟΤ.
 • Η διαφοροποίηση της χρέωσης ενέργειας νύχτας ισχύει για παροχές με εγκατεστημένο νυχτερινό μετρητή. Το ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου καθορίζεται και ανακοινώνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ). Εάν δεν υπάρχει νυχτερινός μετρητής αλλά ενιαίος για όλο το εικοσιτετράωρο, η τιμολόγηση της κατανάλωσης γίνεται με τη Χρέωση Ενέργειας Ημέρας όπως αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα.
 • Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή Αναπροσαρμογής ΟΤΣ. Ο ακριβής προσδιορισμός αυτής επεξηγείται στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας.
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ
 • Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τους, ανεξαρτήτως του προμηθευτή τους. Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν τις χρεώσεις που σχετίζονται με την χρήση του Σύστηματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΧΣ) και του Δίκτυού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΧΔ). Αφορούν επίσης την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).