Για να κερδίζετε… νύχτα-μέρα.

Το νέο προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας από τη ZeniΘ, προσφέρει την πλέον ανταγωνιστική και ξεκάθαρη τιμή ρεύματος με ακόμα πιο ανταγωνιστικό νυκτερινό τιμολόγιο

  • Με ανταγωνιστική τιμή νύχτας

  • 100% πράσινη ενέργεια από ανανεώσιμες πήγες

  • Χωρίς προϋπόθεση συνέπειας

  • Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής

  • Χωρίς τέλος πρόωρης λύσης

  • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

  • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150€

  • Επιπλέον συμμετοχές στον διαγωνισμό «Home Sweet Home» για την απόκτηση ενός ολοκαίνουργιου σπιτιού & πολλών πλούσιων δώρων κάθε μήνα

ΜήναςΧρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/ kWh)Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/ kWh)Κρατική Επιδότηση
(€/ kWh)
Τελική Τιμή Ημέρας (€/kWh)Τελική Τιμή Νύχτας (€/kWh)
Ιούλιος0,099 €0,079000,015 0,0840,064

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εγγύηση: 0€ για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Διαφορετικά σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική εγγυήσεων βάσει μετρητή. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο

Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός

Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας  θα ανακοινώνεται  κάθε μήνα.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ

Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τους, ανεξαρτήτως του προμηθευτή τους. Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν τις χρεώσεις που σχετίζονται με την χρήση του Σύστηματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΧΣ) και του Δίκτυού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΧΔ). Αφορούν επίσης την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).