Το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME BASIC, απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • Μειωμένο πάγιο κάθε μήνα

  • Έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για πελάτες DUAL ENERGY

  • Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής

  • Εφαρμόζεται κρατική επιδότηση

  • 100% πράσινη ενέργεια, από ανανεώσιμες πήγες

  • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας αξίας 150€

  • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας θα ανακοινώνεται εδώ στις 20 κάθε μήνα και θα αφορά την τιμή του επόμενου μήνα.

ΜήναςΧρέωση Ενέργειας (€/ kWh)Κρατική Επιδότηση TEM* 
(€/ kWh)
Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση TEM*
Αύγουστος 20220,555000,337000,21800
Σεπτέμβριος 20220,6870,6390,048

* Στις ανωτέρω χρεώσεις θα εφαρμόζεται η κρατική επιδότηση , που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (ΤΕΜ) της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4839/2021, όπως αυτή καθορίζεται μηνιαίως και όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Η επιδότηση αυτή χορηγείται οριζόντια και εξίσου σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως Προμηθευτή.

Πάγιες Χρεώσεις

Για το Σπίτι

Μήνας

Μηνιαίο Πάγιο

(για πελάτες DUAL ENERGY)

Μηνιαίο Πάγιο

(χωρίς συνδυασμό με φυσικό αέριο)

Αύγουστος 20224 €4,5 €
Σεπτέμβριος4 €4,5 €

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εγγύηση: 0€ για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Διαφορετικά σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική εγγυήσεων βάσει μετρητή. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο

Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός

Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας  θα ανακοινώνεται  κάθε μήνα.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ

Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τους, ανεξαρτήτως του προμηθευτή τους. Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν τις χρεώσεις που σχετίζονται με την χρήση του Σύστηματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΧΣ) και του Δίκτυού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΧΔ). Αφορούν επίσης την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).