Η πορεία της τιμής ρεύματος κάθε μήνα

Ανακοίνωση τιμών (πάγιων χρεώσεων και χρεώσεων προμήθειας) βάσει Νόμου 4951/2022

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας, οι εκπτώσεις, η Αναπροσαρμογή ΟΤΣ καθώς και το Τέλος Πρόωρης Λύσης που αναφέρονται στις συμβάσεις προμήθειας δεν θα εφαρμόζονται για το διάστημα από 01/08/2022-01/07/2023, σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022). Η εν λόγω περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης.

Η ZeniΘ, θα ανακοινώνει σε μηνιαία βάση (την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις ενέργειας που εφαρμόζονται στα προϊόντα.

Δείτε παρακάτω τις χρεώσεις προμήθειας που ισχύουν για επαγγελματικές παροχές ισχύος μέχρι 35kVA, από 01/08/2022, σε συνέχεια εφαρμογής του Νόμου 4951/2022:

ΜήναςΧρέωση Ενέργειας (€/ kWh)Κρατική Επιδότηση TEM*
(€/ kWh)
Χρέωση Ενέργειας
με κρατική επιδότηση
Αύγουστος 20220,55500,3000,255
Σεπτέμβριος 20220,6870,6040,089

* Στις ανωτέρω χρεώσεις θα εφαρμόζεται η κρατική επιδότηση , που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (ΤΕΜ) της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4839/2021, όπως αυτή καθορίζεται μηνιαίως και όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Η επιδότηση αυτή χορηγείται οριζόντια και εξίσου σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως Προμηθευτή.

Πάγιες Χρεώσεις

Οι παρακάνω τιμές Μηνιαίου Παγίου ανά προϊόν ισχύουν από 01/08/2022:

ΜήναςΜηνιαίο Πάγιο
Με DUAL ENERGYΧωρίς DUAL ENERGY
Αύγουστος 20220 €1 €
Σεπτέμβριος 20220 €1 €