Είστε οικιακός καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας με εξοχική κατοικία? Με το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας
POWER SUMMER HOME NIGHT, δίνει τη λύση για οικονομία στην εξοχική σας κατοικία, καθώς σας
προσφέρει δωρεάν 6 πάγια το χρόνο και επιπλέον μοναδικές παροχές, όπως:
✓ ανταγωνιστικές χρεώσεις
✓ όμοιες εκπτώσεις με την κύρια κατοικία
✓ μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
✓ επιβράβευση της συνέπειας εξόφλησης λογαριασμών
Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)Μηνιαίο Πάγιο
Με εκπτώσεις: συνέπειας + ειδική
(-20%) (-5%)
Με ειδική έκπτωση
(-5%)
Αρχική
Τιμή
Μονοφασική
Παροχή
Τριφασική
Παροχή
0,08038 0,101810,10717 1 €3 €

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
❖ Το πρόγραμμα αφορά όλους τους οικιακούς πελάτες ZeniΘ που προμηθεύονται ρεύμα από τη ZeniΘ στην κύρια κατοικία τους (οι ίδιοι, οι σύζυγοι, οι γονείς ή τα τέκνα τους – επιβεβαίωση μέσω υπεύθυνης δήλωσης).
❖ Δωρεάν Πάγια Μηνών: Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου κάθε έτους
❖ Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες
❖ Εγγύηση: 0€ για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Διαφορετικά: 50€. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο
❖ Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός
❖ Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι παροχές που δικαιούνται Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, οι οποίες εντάσσονται στο οικιακό τιμολόγιο POWER HOME με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό ειδικής κατηγορίας
❖ Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης ως ακολούθως: 80€ εάν η λύση πραγματοποιηθεί μεταξύ του 1ου και 12ου μήνα από την έναρξη της σύμβασης και 45€ εάν γίνει μεταξύ του 13ου και 24ου μήνα από την έναρξη της σύμβασης.
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
❖ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ:
• Έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», -20% επί της αρχικής τιμής Χρέωσης Ενέργειας:
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό
• Έκπτωση DUAL ENERGY -10%, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ στην εξοχική ή κύρια κατοικία:
o Παρέχεται έκπτωση -10% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας, για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ με αυτόνομη θέρμανση και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
o Σε περίπτωση συνδυασμού ρεύματος με κεντρική θέρμανση ZeniΘ το ποσοστό έκπτωσης διαμορφώνεται σε 5%
o Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές/ εκπτώσεις συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης DUAL ENERGY
o Εάν υπάρχει φυσικό αέριο ZeniΘ στην εξοχική κατοικία παρέχεται επιπλέον έκπτωση στο φ. αέριο: 5% στην αναλογική χρέωση προμήθειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φ. αερίου
• Ειδική έκπτωση για νέες αιτήσεις για κατοικίες που δεν κάνουν χρήση φυσικού αερίου: -5% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
o Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές/ εκπτώσεις συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης DUAL ENERGY
• Ο υπολογισμός της Χρέωσης Ενέργειας με εκπτώσεις γίνεται με την εφαρμογή των ποσοστών έκπτωσης, οι οποίες αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης