Νυχτερινή κατανάλωση

Το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME NIGHT, απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν εγκατεστημένο μετρητή νυχτερινής κατανάλωσης και προσφέρει:

ανταγωνιστικές χρεώσεις

ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας, χωρίς περιορισμούς στην κατανάλωση

μειωμένη χρέωση

μειωμένη χρέωση στην κατανάλωση νυχτερινού ρεύματος

επιβράβευση

επιβράβευση της συνέπειας με έκπτωση -20%

επιπλέον έκπτωση

επιπλέον έκπτωση για τον συνδυασμό με φυσικό αέριο

μηδενική εγγύηση

μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kWh)Χρέωση
Ενέργειας Νύχτας (€/kWh)
Μηνιαίο Πάγιο (€)
Με εκπτώσεις:
Συνέπειας + DUAL
(-20%)     (-10%)
Με έκπτωση
DUAL ENERGY
(-10%)
Αρχική ΤιμήΜονοφασική ΠαροχήΤριφασική Παροχή
0,075020,096450,107170,075021 €3 €

Συνδυάζοντας ρεύμα με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ κερδίζετε:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
❖ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ:
Στο Ρεύμα:
• Έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης»:
o Παρέχεται έκπτωση -20% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας Ημέρας
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται
στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον
επόμενο λογαριασμό
• Έκπτωση DUAL ENERGY, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ:
o Παρέχεται έκπτωση -10% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας Ημέρας, για τους πελάτες που προμηθεύονται και ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για
όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
o Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
o Προϋπόθεση: οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
o Η έκπτωση DUAL ENERGY 10% στο ρεύμα αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου
• Ειδική έκπτωση για κατοικίες που δεν κάνουν χρήση φυσικού αερίου:
o Παρέχεται έκπτωση -5% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας Ημέρας
o Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
Στο Φυσικό Αέριο:
• Συνδυάζοντας το POWER HOME με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ, απολαμβάνετε εκπτώσεις και στο φυσικό αέριο:
o Ειδική προσφορά -25% στη Χρέωση Ενέργειας για νέες συμβάσεις GAS HOME FIX
o Επιπλέον -5% στη Χρέωση Ενέργειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου
❖ Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
❖ Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες
❖ Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει εγκατεστημένος και ενεργός νυχτερινός μετρητής
❖ Το ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου καθορίζεται και ανακοινώνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ)
❖ Εγγύηση: 0€ για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Διαφορετικά: 50€. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται
με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο
❖ Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης ως ακολούθως: 80€ εάν η λύση πραγματοποιηθεί
μεταξύ του 1ου και 12ου μήνα από την έναρξη της σύμβασης και 45€ εάν γίνει μεταξύ του 13ου και 24ου μήνα από την έναρξη της σύμβασης.
❖ Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.