Το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME, απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και προσφέρει:

  • ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας, χωρίς περιορισμούς στην κατανάλωση
  • επιβράβευση της συνέπειας με έκπτωση -20%
  • επιπλέον έκπτωση για τον συνδυασμό με φυσικό αέριο
  • μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

Χρέωση Ενέργειας  (€/kWh)Μηνιαίο Πάγιο (€)
Με εκπτώσεις:
Συνέπειας + DUAL
(-20%)  (-10%)     
Με έκπτωση
DUAL ENERGY
(-10%)
Αρχική ΤιμήΜονοφασική ΠαροχήΤριφασική Παροχή
0,075020,096450,1071713

Συνδυάζοντας ρεύμα με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ κερδίζετε:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
❖ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ:
Στο Ρεύμα:
• Έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης»:
o Παρέχεται έκπτωση -20% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται
στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον
επόμενο λογαριασμό
• Έκπτωση DUAL ENERGY, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ:
o Παρέχεται έκπτωση -10% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας, για τους πελάτες που προμηθεύονται και ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα
υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
o Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
o Προϋπόθεση: οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
o Η έκπτωση DUAL ENERGY 10% στο ρεύμα αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου
• Ειδική έκπτωση για κατοικίες που δεν κάνουν χρήση φυσικού αερίου:
o Παρέχεται έκπτωση -5% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
o Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
Στο Φυσικό Αέριο:
• Συνδυάζοντας το POWER HOME με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ, απολαμβάνετε εκπτώσεις και στο φυσικό αέριο:
o Ειδική προσφορά -25% στη Χρέωση Ενέργειας για νέες συμβάσεις GAS HOME FIX
o Επιπλέον -5% στη Χρέωση Ενέργειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου
❖ Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
❖ Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες
❖ Εγγύηση: 0€ για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Διαφορετικά: 50€. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται
με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο
❖ Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης ως ακολούθως: 80€ εάν η λύση πραγματοποιηθεί
μεταξύ του 1ου και 12ου μήνα από την έναρξη της σύμβασης και 45€ εάν γίνει μεταξύ του 13ου και 24ου μήνα από την έναρξη της σύμβασης
❖ Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.