Είσαι φοιτητής; Με το νέο POWER HOME STUDENT, είσαι full στην ενέργεια με minimum χρεώσεις! Πρόκειται για το προϊόν ρεύματος που σου προσφέρει πολύ χαμηλή Χρέωση Ενέργειας στην Προμήθεια Ρεύματος και επιπλέον:

  • δώρο τα καλοκαιρινά μηνιαία πάγια
  • πολύ χαμηλή Χρέωση Ενέργειας όλο το 24ωρο
  • επιβράβευση της συνέπειας με έκπτωση -20%
  • επιπλέον έκπτωση για τον συνδυασμό με φυσικό αέριο
  • μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)Μηνιαίο Πάγιο (€) 
Με εκπτώσεις:
DUAL+ Συνέπειας  
(-10%)   (- 20%)     
Με έκπτωση
DUAL ENERGY
(-10%)
Αρχική Τιμή
0,06000,0771 0,0857 4,5

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
❖ Τα δωρεάν πάγια αφορούν τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο και αποδίδονται ως διακριτή πίστωση στους αντίστοιχους λογαριασμούς
❖ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ:
• Έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης»:
o Παρέχεται έκπτωση 20% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό
• Έκπτωση DUAL ENERGY, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ:
o Παρέχεται έκπτωση 10% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας, για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας. Η έκπτωση αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου
o Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
o Επιπλέον έκπτωση στο φυσικό αέριο: 25% στη Χρέωση Ενέργειας επιλέγοντας το GAS HOME FIX και 5% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου
o Προϋπόθεση: οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
• Ειδική έκπτωση για κατοικίες που δεν κάνουν χρήση φυσικού αερίου:
o Παρέχεται έκπτωση 5% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
o Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
• Ο υπολογισμός της Χρέωσης Ενέργειας με εκπτώσεις γίνεται με την εφαρμογή των ποσοστών έκπτωσης, οι οποίες αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
❖ Το POWER HOME STUDENT απευθύνεται μόνο σε φοιτητές και μπορεί να αποδοθεί μόνο σε μία παροχή, στην οποία διαμένουν. Προϋπόθεση για την εξακρίβωση της φοιτητικής ιδιότητας είναι η επίδειξη ενεργής φοιτητικής ταυτότητας (πάσο).
❖ Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες
❖ Εγγύηση: 0€ για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Διαφορετικά: 50€. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο
❖ Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για οικιακή κατανάλωση που δε δύναται να ξεπερνά τις 5.000kWh ετησίως. Σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω ορίου, η χρέωση ενέργειας για την υπερβάλλουσα κατανάλωση θα διαμορφώνεται σε 0,1044 €/kWh
❖ Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης: 50€
❖ Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός
❖ Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι παροχές που δικαιούνται Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, οι οποίες εντάσσονται στο οικιακό τιμολόγιο POWER HOME ή POWER HOME MAX με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό ειδικής κατηγορίας
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.