Με το GAS HOME PACK, έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε καλύτερα τα έξοδά σας.

Πώς? Το συνολικό ποσό που θα πληρώνατε μέσα στο χρόνο για την κατανάλωση φυσικού αερίου, τώρα μπορείτε να το υπολογίσετε εξαρχής και να το μοιράσετε σε ισόποσες δόσεις κάθε μήνα!

Σκεφτείτε μόνο ότι όλοι οι μήνες μέσα στο χρόνο δεν είναι ίδιοι για το πορτοφόλι σας, κάποιους μήνες καταναλώνετε περισσότερο και κάποιους λιγότερο και αντίστοιχα κυμαίνονται και τα έξοδά σας. Με το GAS HOME PACK όμως τα μηνιαία έξοδά σας παραμένουν σταθερά ανεξάρτητα με την κατανάλωσή σας!

  1. Απολαμβάνετε ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας φυσικού αερίου.
  2. Δεν πληρώνετε εγγύηση.

Επιλέξτε σήμερα το πακέτο που σας ταιριάζει με βάση την κατανάλωση αερίου σας και δείτε παρακάτω ποια θα είναι η μηνιαία σας χρέωση:

GAS HOME PACKSMLXLXXL
Όριο κατανάλωσης (Νm3 / έτος)0-500501 -900901 -13001301 -22002201- 3200
Μηνιαία Πάγια Χρέωση27 €47 €67 €112 €161 €
Μηνιαία Πάγια Χρέωση με DUAL ENERGY25 €46 €66 €110 €160 €

Όταν λήξει το 12μηνο, θα λάβετε τον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό όπου θα υπολογίζεται η πραγματική ετήσια κατανάλωση και τυχόν διαφορές από το συνολικό ποσό που πληρώθηκε θα πιστώνονται ή χρεώνονται αντίστοιχα.

Πως υπολογίζουμε την διαφορά της κατανάλωσης?

Εφόσον δεν έχουμε ξεπεράσει την κατανάλωση που είχαμε υπολογίσει ο λογαριασμός μας θα είναι αρνητικός και χρήματα θα μας επιστραφούν. Εάν έχουμε ξεπεράσει το όριο κατανάλωσης του πακέτου που είχαμε επιλέξει ο λογαριασμός μας θα είναι θετικός και θα χρειαστεί να πληρώσουμε τη διαφορά.

Στον τελικό λογαριασμό οι χρεώσεις προμήθειας θα υπολογίζονται βάσει της πραγματικής κατανάλωσης ως εξής:

GAS HOME PACKSMLXLXXL
Όρια Κατανάλωσης 
(Nm3 / έτος)
0-500501+0-900901+0-13001301+0-22002201+0-32003201+
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)0,04190,04990,04080,04990,03970,04990,03910,04990,03860,0499
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)
με DUAL ENERGY
0,04120,04890,04010,04890,03910,04890,03860,04890,03810,0489
Μηνιαίο Πάγιο0 €0 €0 €0 €0 €

* Η μετατροπή των Nm3 σε kWh γίνεται βάσει του συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην ορισμένη κάθε μήνα Ανωτέρα Θερμογόνο Δύναμη 

Ενημερωθείτε για τις λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού εδώ

Υπολογίστε την κατανάλωση σας και δείτε πως μπορείτε να μετατρέψετε τα m3 σε kWh εδώ

Μετά τη λήξη της σύμβασης εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να ανανεώσετε τη σύμβαση στο ίδιο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

  1. Η ένταξη στο προϊόν GAS HOME PACK προϋποθέτει την εξόφληση των Λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.
  2. Εγγύηση: 0€
  3. Το προϊόν GAS HOME PACK χρεώνει τον τραπεζικό λογαριασμό κάθε μήνα (ισόποσες μηνιαίες δόσεις), με το ποσό της Μηνιαίας Πάγιας Χρέωσης.
  4. Ο πελάτης ειδοποιείται κάθε μήνα για το ποσό και την ημέρα χρέωσης της πάγιας εντολής. Επιπλέον, προς ενημέρωση του πελάτη, θα εκδίδεται εκκαθαριστικός λογαριασμός, ο οποίος θα περιγράφει την ανάλυση των χρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης, κατόπιν της λήψης ένδειξης μετρητή από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής (ΕΔΑ).
  5. Η διάρκεια σύμβασης είναι 12 μήνες. Ωστόσο η οριστική διάρκεια σύμβασης θα ορίζεται από την πρώτη ημερομηνία ένδειξης μετρητή από την ΕΔΑ που θα λαμβάνει χώρα μετά το πέρας του 12μήνου.
  6. Μετά τη λήξη του 12μήνου και τη λήψη ένδειξης κατανάλωσης από τον διαχειριστή δικτύου διανομής (ΕΔΑ) θα λαμβάνει χώρα εκκαθάριση με την έκδοση Τελικού Συμψηφιστικού Λογαριασμού. Θα υπολογίζονται οι Μηνιαίες Πάγιες Χρεώσεις που πληρώθηκαν κατά το 12μηνο και οι χρεώσεις βάσει της πραγματικής κατανάλωσης για το ίδιο διάστημα. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν θα πιστώνονται ή θα χρεώνονται. Η συνολική χρέωση της παροχής για την κατανάλωση, θα υπολογίζεται βάσει του πραγματικού όγκου κατανάλωσης και θα περιλαμβάνει τις χρεώσεις προμήθειας, ρυθμιζόμενες, λοιπά τέλη, φόρους, κλπ. Ως κατανάλωση 4μήνου ορίζεται αυτή που προκύπτει από τη διαδικασία λήψης ενδείξεων μετρητή από την αρμόδια ΕΔΑ.
  7. Έκπτωση DUAL ENERGY για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ τα πακέτα προσφέρονται με μειωμένη χρέωση (Μηνιαία πάγια χρέωση & τιμή εκκαθάρισης) και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας. Προϋπόθεση για να ισχύει η έκπτωση: και οι δύο παροχές (ρεύμα- αέριο να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο.