Συνδυάστε τώρα ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο και κερδίστε έως -30% και -30% αντίστοιχα!

Ιδιώτης ή επιχειρηματίας,

Επιλέξτε το συνδυασμό που σας ταιριάζει και δείτε τι κερδίζετε!

1. Συνδύασε

Ρεύμα

Αυτόνομη

Θέρμανση Αερίου

Συνδυάζοντας Ρεύμα + Αυτόνομη Θέρμανση Αερίου από τη ZeniΘ, απολαμβάνετε τις παρακάτω εκπτώσεις, ανάλογα με το προϊόν που έχετε επιλέξει:

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ:

 • -10% και έκπτωση Συνέπειας -20% στη Χρέωση Ενέργειας (επιλέγοντας το POWER HOME MAX, POWER HOME, POWER SUMMER HOME)
 • -10% και έκπτωση Συνέπειας -20% στη Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (POWER HOME NIGHT, POWER HOME SUMMER NIGHT)
 • -10% και έκπτωση Συνέπειας -15% στη Χρέωση Ενέργειας (με το: POWER HOME STUDENT)
 • -10% στη Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (POWER HOME FREE)
 • Μειωμένη τιμή στο POWER ΗΟΜΕ PACK

ΣΤΟ ΑΕΡΙΟ:

 • -25% στη Χρέωση Ενέργειας και επιπλέον -5%  με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών (επιλέγοντας το GAS HOME FIX εξασφαλίζοντας και σταθερή τιμή κάθε μήνα για 2 χρόνια)
 • -20% στη Χρέωση Ενέργειας και επιπλέον -5%  με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών (GAS HOME +)
 • Μειωμένη τιμή στο GAS ΗΟΜΕ PACK

ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ:

 • -10% και έκπτωση Συνέπειας -20% στη Χρέωση Ενέργειας (POWER BUSINESS 1, POWER BUSINESS 2)
 • -10% και έκπτωση Συνέπειας -20% στη Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (POWER BUSINESS 3)
 • -10% στη Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (POWER BUSINESS FREE)

ΣΤΟ ΑΕΡΙΟ:

 • -25% στη Χρέωση Ενέργειας και επιπλέον -5% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών (GAS BUSINESS FIX 1 & GAS BUSINESS FIX 2)
 • -15% στη Χρέωση Ενέργειας και επιπλέον -5%  με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών (GAS BUSINESS PRO)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 • Οι εκπτώσεις αφορούν στο σκέλος Χρεώσεις Προμήθειας του λογαριασμού.
 • Η έκπτωση της υπηρεσίας «ZeniΘ DUAL ENERGY» αφορά πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας. Προϋπόθεση: και οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο. Η έκπτωση αποδίδεται ως διακριτή πίστωση σε κάθε λογαριασμό
 • Η έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης» προϋποθέτει την εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο από κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό
 

2. Συνδύασε

Κοινόχρηστο
Ρεύμα
Κεντρική
Θέρμανση Αερίου

Συνδυάζοντας Κοινόχρηστο Ρεύμα + Κεντρική Θέρμανση Αερίου από τη ZeniΘ, απολαμβάνετε τις παρακάτω εκπτώσεις ανάλογα με το προϊόν που έχετε επιλέξει:

ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ:

 • -10% και έκπτωση Συνέπειας -20% στη Χρέωση Ενέργειας (POWER BUSINESS 1)

ΣΤΟ ΑΕΡΙΟ:

 • -25% στη Χρέωση Ενέργειας και επιπλέον -5% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών (GAS CENTRAL FIX)  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 • Οι εκπτώσεις αφορούν στο σκέλος Χρεώσεις Προμήθειας του λογαριασμού
 • Η έκπτωση της υπηρεσίας «ZeniΘ DUAL ENERGY» αφορά πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας. Προϋπόθεση: και οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο. Η έκπτωση αποδίδεται ως διακριτή πίστωση σε κάθε λογαριασμό
 • Η έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης» προϋποθέτει την εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο από κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό
 

3. Συνδύασε

Ρεύμα

Κεντρική

Θέρμανση Αερίου

 

Συνδυάζοντας Ρεύμα  + Κεντρική Θέρμανση Αερίου από τη ZeniΘ, απολαμβάνετε τις παρακάτω εκπτώσεις, ανάλογα με το προϊόν που έχετε επιλέξει:

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ:

 • -5% και έκπτωση Συνέπειας -20% στη Χρέωση Ενέργειας (επιλέγοντας το POWER HOME MAX, POWER HOME, POWER SUMMER HOME)
 • -5% και έκπτωση Συνέπειας -20% στη Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (POWER HOME NIGHT, POWER HOME SUMMER NIGHT)
 • -5% και έκπτωση Συνέπειας -15% στη Χρέωση Ενέργειας (με το: POWER HOME, POWER SUMMER HOME, POWER HOME STUDENT)
 • -5% στη Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (POWER HOME FREE)

ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ:

 • -5% και έκπτωση Συνέπειας -20% στη Χρέωση Ενέργειας (POWER BUSINESS 1, POWER BUSINESS 2)
 • -5% και έκπτωση Συνέπειας -20% στη Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (POWER BUSINESS 3)
 • -5% στη Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (POWER HOME FREE)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 • Οι εκπτώσεις αφορούν στο σκέλος Χρεώσεις Προμήθειας του λογαριασμού
 • Η έκπτωση της υπηρεσίας «ZeniΘ DUAL ENERGY» αφορά πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας. Προϋπόθεση: και οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο. Η έκπτωση αποδίδεται ως διακριτή πίστωση σε κάθε λογαριασμό
 • Η έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης» προϋποθέτει την εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο από κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό